Úvod

V lekci se společně zamyslíte nad možnostmi optimalizace preventivní údržby. Budete mít i možnost si pod vedením odborníka uvažovat o praktické práci s daty a zvolit optimální postup.

Lektor pracuje více než 20 let na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze na katedře jakosti a spolehlivosti strojů, kde garantuje magisterský studijní program Inženýrství údržby a doktorský studijní program Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení. Věnuje se především oblasti technické diagnostiky, provozuschopnosti strojů a technologii údržby strojů. Je členem České akademie zemědělských věd a členem předsednictva a předsedou České společnosti pro údržbu.

Dokončete a pokračujte