Nešetřete na údržbě, nešetřete na vzdělávání...


Náš kurz jsme se snažili připravit v nejvyšší možné kvalitě obsahu, ale stejně tak i formy zpracování. Cílem je předat důležité informace k pochopení moderního přístupu k průmyslové údržbě každému, kdo má zájem obor posouvat kupředu.

Připraveno s odborníky na údržbu


Obsahová náplň kurzu i jeho budoucí plánovaná rozšíření jsou konzultovány a realizovány s Českou společností pro údržbu, která zvyšuje úroveň průmyslové údržby formou školení i aktivních služeb pro firmy.


Více o ČSPÚ naleznete na www.udrzba-cspu.cz.

Vize a poslání ČSPÚ


  • Být lídrem mezi společnostmi, které poskytují služby všem pracovníkům údržby a vytvářejí předpoklady, pro získávání kompetencí pro uplatňování managementu hmotného majetku (HM) a jeho údržby.


  • Společně s členskou základnou hledat správnou cestu ke standardu světové excelence managementu HM a jeho Údržby 4.0 nejenom ve výrobních podnicích, ale i v ostatních organizacích ČR.

Obrázek: Dynamická strategie a koncepce managementu HM a jeho údržby

Co obsahuje úvodní nastavení kurzu


Nákupem kurzu získáte přístup ke čtyřem úvodním exkluzivním lekcím, které mapují moderní přístup k údržbě. Bonusem ke každému přístupu jsou záznamy vybraných podcastů, on-line konferencí a dalšího zajímavého obsahu z údržby.

Od prevence k predikci

I když stále najdeme zařízení, která má smysl opravovat až po poruše, tak moderní přístup přechází od prevence k predikci. Sledujte stav zařízení, abyste opravu prováděli právě tehdy, kdy je potřeba. Praktickou lekci vede předseda předsednictva ČSPÚ a zástupce akademické půdy z České zemědělské univerzity v Praze.

Audit údržby

Chcete mít jistotu, že údržba není pouze nákladovým střediskem, ale má své opodstatnění v hierarchii průmyslového podniku? Potřebujete si zmapovat procesy údržby do detailu a zavést lepší organizaci práce? Zkuste to s auditem údržby. Lekci vede Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ a dlouholetý pracovník v managementu údržby.

Správa majetku

Systém ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku by ideálně měl být jako součást Risk Managementu organizací. Ondřej Antoš se v rámci ČSPÚ i firmy EASY FM věnuje systému řízení správy majetku a jeho lekce vám pomůže nastavit systém tak, aby byl právě i fakticky správný.

Analýza ztrát a rizik


Karel Mayer řeší údržbu nejen z pověření ČSPÚ, ale také v praxi výrobního závodu Glanzstoff-Bohemia. V poslední z úvodních lekcí objevíte jeho inspirativní povídání, které se soustředí na na komplexní analýzu, ale i řízení ztrát a rizik.

Example Curriculum

  Nešetřete na údržbě, nevyplatí se to
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete
  Od prevence k predikci
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete
  Audit údržby
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete
  Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete
  Analýza ztrát a rizik
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete
  FORUM ÚDRŽBY 2023: Cesta k zachování expertních zkušeností
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete
  BONUSY: Vše o údržbě
K dispozici v Dny
Dny Poté, co se zaregistrujete

Jak vybrat předplatné?


Náš kurz je koncipován jako dlouhodobý projekt. Postupně bude rozšiřován a bude v něm dlouhodobě přibývat relevantní obsah. V tuto chvíli si můžete vybrat ze dvou druhů vstupenek. První vám umožní čerpání dlouhodobosti konceptu minimálně v roce 2023, druhý, s výraznou 50% slevou, otevře přístup k aktuálnímu obsahu do konce roku 2022. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Zvolte si verzi předplatného

Je nákup složitý?

Nechce se vám louskat přihlašovací formulář? Nemůžet nakupovat napřímo a potřebujete vystavit objednávku? Chcete najednou více licencí?


Kontaktujte nás napřímo na [email protected]z.